Logowanie do
Panelu Administracyjno-Księgowego - E-kartoteki
Starając się zapewnić stały rozwój naszej firmy i łatwy dostęp do informacji o Wspólnocie dla jej członków firma zainwestowała we własny dział informatyczny, który stworzył i systematycznie rozwija oprogramowanie na potrzeby: księgowe, rozliczeń mediów, pełnej informacji o sprawach Wspólnoty.

Do dyspozycji członków wspólnoty - którą administrujemy - oddajemy Internetowy Panel Administracyjno-Księgowy w którym po zalogowaniu się, właściciele mają dostęp do szerokiego zakresu informacji o ich Wspólnocie o charakterze administracyjnym, prawnym i finansowym. Za pomocą tego narzędzia staramy się, aby współpraca z naszą firmą a także działania Wspólnoty były w pełni transparentne dla Właścicieli.

Strona startowa

Biuletyn - artykuł

Biuletyn - lista artykułów

Dokumentacja - lista pism

Dokumentacja - uchwała

Forum - lista wątków

Forum - przykładowy wątek

Kontakty

Księgowość - rozliczenia z właścicielami i kontrahentami

Księgowość - rozliczenia z właścicielami i kontrahentami - lista właścicieli

Księgowość - rozliczenia z właścicielami i kontrahentami- lista dokumentów

Księgowość - rozliczenia z właścicielami i kontrahentami - ogólne rozliczenie wspólnoty

Księgowość - rozliczenia z właścicielami i kontrahentami - miesięczne porównanie zaliczek

Księgowość - zestawienie niezerowych sald i obrotów

Księgowośći - rozliczenia właściciela - do druku

Księgowośći - rozliczenia właściciela

Księgowość - lista kont właścicieskich - obsługa SWRK Systemu Wirtualnych Rachunków Kontrahenckich

Księgowość - operacje księgowe

Księgowość - obsługa SWRK Systemu Wirtualnych Rachunków Kontrahenckich

Księgowość - operacje księgowe - ręczne wprowadzanie wpłaty właścicielskiej

Księgowość - plan kont

Księgowość - płatności terminowe

Księgowość - rejestr faktur

Księgowość - zaliczki

Zadania / sprawy - dodawnie nowej sprawy

Zadania / sprawy - lista spraw

Zadania / sprawy - lista wątków w obrębie sprawy

Aktualności - lista

Wady i usterki - strona główna

Wady i usterki - przykładowy wpis

Windykacja - lista pism do właścicieli

Windykacja - lista pism

Windykacja - szablony pism

Zgłaszanie stanów liczników - strona główna

Zgłaszanie stanów liczników - przykład