Logowanie do
Panelu Administracyjno-Księgowego - E-kartoteki
Do obsługi nieruchomości dedykujemy kilkuosobowy zespół, którym kieruje Koordynator zespołu, będący osobą odpowiedzialną za odpowiednią pracę następujących pracowników na danej nieruchomości.

Administrator do spraw techniczno-eksploatacyjnych, który  wykonuje tę część pracy, która wymaga bieżącej obecności w budynku. Spotyka się z kontrahentami Wspólnoty, czuwa nad przebiegiem prac remontowych, usuwaniem awarii, organizuje przeglądy techniczne nieruchomości, wykonuje własną dokumentację opisowo-fotograficzną dla dalszych prac (napraw) i utrzymania nieruchomości w stanie niepogarszającym się.

Administrator do spraw organizacyjnych i formalnych, który wykonuje wszelkie prace wymagające dostępu do komputera, Internetu, możliwe do wykonania z użyciem telefonu i za biurka, organizuje konkursy ofert na wykonanie danej usługi w nieruchomości, prowadzi adnotacje i korespondencje z Zarządem przez internetowy panel administracyjny. Uczestniczy we współpracy z działem prawnym w przygotowaniu uchwał i korespondencji.

W przypadku obsługi dużych nieruchomości lub skupionych poza obszarem naszego działania zatrudniamy dodatkowo osobę mieszkająca w pobliżu danej Wspólnoty na stanowisku: Opiekuna nieruchomości, którego zadaniem jest codzienna kontrola czystości i jakości wykonywania usług przez konserwatorów poszczególnych instalacji oraz obchód budynku i szybka reakcja w przypadku awarii czy też zabezpieczenie miejsca awarii do czasu przyjazdu konserwatora)

Do dyspozycji naszych klientów oddajemy również Zespół księgowy, który  poza standardowymi rozliczeniami księgowymi udziela również informacji i wyjaśnień codziennie w dni robocze drogą telefoniczną lub mailowo w godzinach 10:00 – 15:00. Ponadto Księgowy może być delegowany na spotkania roczne lub celowe, podczas których mieszkańcy mogą wyjaśnić nurtujące ich kwestie natury rozliczeniowej. Prezentacje rozliczeń mogą być wykonywane podczas spotkań z mieszkańcami z użyciem projektora. Salda właścicieli widoczne są na wskazanej stronie internetowej. Firma posiada własne specjalistyczne oprogramowanie dla celów finansowo – księgowych. Nie mamy problemu z dopasowaniem oprogramowania do specyfiki rozliczeń wynikającej z posiadanych instalacji technicznych, uchwał i opomiarowania.

Dział prawny czuwa nad zagadnieniami prawnymi i windykacyjnymi Wspólnoty. W ramach swoich obowiązków opiniuje treści zawieranych umów oraz propozycji uchwał, aby były one zgodne z przepisami prawa. W ramach windykacji należności przygotowuje upomnienia, wezwania do zapłaty i ostateczne wezwania do zapłaty, pisma procesowe oraz występujemy w imieniu Wspólnoty do sądu w postępowaniu upominawczym i sądowym. Dział prawny Udziela członkom Zarządu porad prawnych w zakresie przepisów regulujących problematykę nieruchomości.

Starając się zapewnić stały rozwój naszej firmy i dogodne narzędzia dla naszych klientów firma posiada własny dział informatyczny, który tworzy oprogramowanie na potrzeby księgowe, rozliczeniowo i informacyjne dla członków obsługiwanych przez nas wspólnot mieszkaniowych. Aktualnie do dyspozycji członków wspólnoty - którą administrujemy - oddajemy Internetowy Panel Administracyjny w którym po zalogowaniu się właściciele mają dostęp do informacji o ich Wspólnocie i swoich naliczeniach. Za pomocą tego narzędzia staramy się, aby współpraca z naszą firmą była w pełni transparentna.

W naszym zespole panuje przyjazna atmosfera, o czy świadczy fakt, że wśród naszych pracowników mamy osoby, które z naszą firmą związane są od ponad 10 lat.

Zachęcamy do współpracy z nami!