Logowanie do
Panelu Administracyjno-Księgowego - E-kartoteki

        Agencja Zamek zajmuje się zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami wspólnymi od 1998 roku. W trakcie swojej działalności wyspecjalizowała się w świadczeniu kompleksowych usług na rzecz firm deweloperskich i wspólnot mieszkaniowych, na które składają się zarządzanie nieruchomościami oraz działania administracyjne, księgowe, prawne i informatyczne.

        W naszej pracy wykorzystujemy własne specjalistyczne oprogramowanie obejmujące pełną księgowość, szczegółowe rozliczenia z właścicielami oraz wspomaganie zarządzania, które powstało na podstawie naszych wieloletnich doświadczeń.

        Dla lepszego przepływu informacji i większego zadowolenia z współpracy z naszą firmą stworzyliśmy specjalistyczne narzędzie informatyczne dla pracowników i klientów firm deweloperskich oraz członków wspólnot mieszkaniowych. Za pomocą Internetu mają oni dostęp do pełnej dokumentacji dotyczącej ich inwestycji czy wspólnoty oraz ułatwiony system zadawania pytań czy też zgłaszania problemów lub uwag. Za pomocą tego narzędzia gromadzona jest  w usystematyzowany i prosty sposób pełna dokumentacja danej nieruchomości i następnie wspólnoty.

        Mamy wyspecjalizowane zespoły pracowników (w tym również licencjonowanych zarządców) dedykowane od obsługi nowych nieruchomości, odebranych bezpośrednio od firm deweloperskich jak zespoły administratorów i księgowych pracujących na rzecz wspólnot budynków wybudowanych w latach siedemdziesiątych i wcześniej, bardzo często z udziałami gminy. Specyfika danej nieruchomości wymaga dobrze przygotowanego i dobranego zespołu posiadającego odpowiednie doświadczenie.

        Ponadto posiadamy również udokumentowane doświadczenie w satysfakcjonującej obydwie strony współpracy z firmami deweloperskimi, która rozpoczyna się jeszcze w fazie budowy nieruchomości mieszkaniowych z przeznaczeniem na sprzedaż.

        Obsługujemy firmy deweloperskie i wspólnoty mieszkaniowe z Warszawy i okolic. Pełna obsługa zakresie zarządzania i administrowania nieruchomością, obsługa członków zarządu i mieszkańców prowadzona jest zawsze na terenie nieruchomości.

    
        Formalną podstawą wykonywanych przez nas usług jest wpis do ewidencji działalności gospodarczej nr 3518 w Urzędzie Miasta i Gminy w Błoniu oraz licencje zawodowe Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast: Licencja Zarządcy Nieruchomości nr 14058


Zapraszamy do Współpracy

Luiza Gzula-FeliszekZarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi

Księgowość wspólnot mieszkaniowych

Administracja wspólnotami mieszkaniowymi

Warszawa, Pruszków, Ożarów Mazowiecki, Brwinów